RİSK ANALİZİ VE YÖNETİMİ
HASARIN ÖNLENMESİ

Riskle değil
Bilimin ışığında

RİSK ANALİZİ VE YÖNETİMİ

Ekol, 25 yılı aşkın süredir risk analizi ve yönetimi çözümleri sunmaktadır.

Saptanan tehlikelerin gerçekleşme olasılıkları ve gerçekleştiklerinde yaratacakları etkiler göz önüne alınarak riskler analiz edilmektedir. İşletmeler için tespit edilen tehlike unsurları bir araya getirilerek risk matrisleri oluşturulmakta, matrisler ile hem genel risk oranı hem de önlem alma önceliği belirlenmektedir. MFL, PML, NLE gibi kayıp senaryoları oluşturularak maksimum ve beklenen kayıp oranları tespit edilmektedir.

Ekol Risk ekibi hem NFPA ve EN gibi uluslar arası standartlara hem de yerel standartlara hakimdir. Gerekli sertifikasyona sahip mühendisleri ile infilak / yangın, doğal afet, hırsızlık, iş sürekliliği, sorumluluk gibi risklerin yanı sıra imalat, depolama, yüksek ve ikonik yapılar, inşaat, enerji gibi sektörlere özgü riskleri inceleyerek riskin tespiti, risk analizi, risk yönetimi ile kabul edilebilir seviyedeki risklerin transfer edilebilirliği konusunda raporlama yaparak underwriter, broker, sigorta şirketleri ve sigortalılar ile bilgi paylaşımında bulunmaktadır.

Ekol Risk ekibi; Ekol Hasar ekibi ile tam bir işbirliği içinde olup, hasar tecrübeleri ile fark yaratarak her sektöre özgü ideal yaklaşımları geliştirmekte, bu sayede mevcut tehlikelerin belirlenerek azaltılmasını hedeflemektedir.

HASARIN ÖNLENMESİ – (HPR DANIŞMANLIK + EĞİTİM + YÖNETİM PROGRAMLARI)

Risklerin öncelikli olarak ortadan kaldırılması, mümkün değil ise kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için mühendislik ve organizasyonel önlemler araştırılmakta, doğru, ekonomik ve gerçekçi reaktif ve proaktif çözüm önerileri sunulmaktadır.

Sürekli izleme ve danışmanlık sayesinde, riskin kontrol altına alınması aşamasında işletmeler ile paylaşılan önerilerin uygulama yöntemlerini inceleyerek sürekliliği sağlamaktadır. Yıllık veya yapılan değişikliklere göre anlık izleme ve denetim faaliyetleri ile süreklilik arz eden risk yönetimini gerçekleştirmektedir.

Ekol, müşterilerine eğitimler sağlamakta ve başta NFPA, IBC, EN olmak üzere uluslar arası standartlara dayalı risk yönetimi programları hazırlamaktadır.

Risk yönetimi konusunda ulusal ve uluslar arası alanda çok sayıda çalışmayı tamamlayan Ekol Risk ekibinin ana faaliyet alanını Ortadoğu, Avrupa ve Türki Devletler oluşturmaktadır.

- Ekol Risk, güvenebileceğiz profesyonel ve uluslar arası risk mühendisliği iş ortağınızdır.
Risk Analizi & Risk Yönetimi
Yönetilen Sektörler
Risk yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda çalışmayı tamamlayan Ekol Risk ekibinin ana faaliyet alanını Ekol Hasar ekibinde olduğu gibi Ortadoğu, Avrupa ve Türki Devletler oluşturmaktadır
Hidroelektrik Santraller Güneş Enerji Santralleri Rüzgar Enerji Santralleri Jeotermal Enerji Santralleri Biyogaz Enerji Santralleri Termik Santraller Nükleer Enerji Santralleri gibi tüm enerji üretim santrallerind branşlaşmış uzman kadrosu ile ri yönetim hizmeti vermektedir.
Proje aşaması, inşaat süreci ve sonrasında proje ve uygulamaların tasarım, montaj gibi farklı yönlerden incelenmesi, risklerin tespiti ve gerekli önlemlerin alınması için çözüm üretmektedir. Yol / Köprü / Tünel İnşaatları Enerji Santralleri İnşaatı Demiryolu İnşaatları Su Yapıları AVM İnşaatları Endüstriyel Tesisler başta olmak üzere tüm inşaat projeleri ve yapılarda riskler analiz edilmektedir.
Afet sonrası hasar yönetiminde olduğu kadar, küresel ısınma sebebiyle farklılaşan katastrofik tehlikeler ve bunlara bağlı ortaya çıkan yeni risk unsurlarının saptanması ve analizi konularında da uzmanlaşmıştır. Deprem Sel – Su Baskını Kar – Fırtına Yer Kayması Tsunami gibi meydana geldiği anda bölgesel etki yaratan katastrofik tehlikelerin tespitine, modellemesine ve olası zararların azaltılmasına yönelik reel çözüm önerileri sunmaktadır.
Tekstil ,Ahşap, Plastik ve Kimyasal Yüksek riskli olarak tanımlanan tesislerin mevcut tehlikelerini belirleyerek, öncelik çalışanların can güvenliği ile iş sürekliliği olmak üzere, meydana gelmesi muhtemel fiziki hasarlar ve buna bağlı oluşan kar kaybı gibi her türlü dolaylı kaybın önlenmesi hedeflenmektedir. VdS ve NFPA gibi uluslararası standartlarla hakim sertifikalı uzman ekibimiz ile yerel yönetmelikler göz önünde bulundurularak, plastik, kimya, tekstil, ahşap, patlayıcı madde, kağıt imalatı gibi risk faktörünün yüksek olduğu işletmelerde risk analizi yapılmakta, belirlenen risklerin yönetilmesi konusunda hizmet sunulmaktadır.
EKOL; bölgenin yerel dinamiklerine hakim olması sebebiyle Terör / Sabotaj risklerinin yönetilmesi konusunda uzmanlık sağlamıştır. Türkiye ve Ortadoğu’ ya yatırım yapacak olan firmalara mevcut risklerin yönetilmesi konusunda rehberlik etmektedir.
Dolaylı kayıpların işletmeler üzerinde olumsuz etkisi oldukça yüksektir. Fiziki hasarın neticesi olan dolaylı kayıpların işletmelere verdiği zarar genellikle fiziki zararlardan daha yüksektir. Bunların arasında global tedarik zincirinin kırılması, pazar kaybı, marka değer kaybı gibi kayıplar yer almaktadır. Ekol risk ekibi tesislerdeki dar boğazları, tedarikçileri ve işletmelerin finansal yapılarını göz önüne alarak kapsamlı risk değerlendirmeleri ile olası kayıpların önüne geçmeyi hedeflemektedir.
Risk Bulteni
SİZLER İÇİN HAZIRLAMIŞ OLDUĞUMUZ YAZILARIMIZ

Yazı bulanamadı...