RİSK ANALİZİ
RİSK YÖNETİMİ

Riskle değil
Bilimin ışığında

RİSK ANALİZİ

25 yılı aşkın süredir risk analizi ve yönetimi çözümleri sunmaktadır. Hasar tecrübesi ile fark yaratarak her sektöre özgü ideal yaklaşımları geliştirmekte, bu sayede mevcut tehlikelerin belirlenerek azaltılmasını hedeflemektedir.

Saptanan tehlikelerin gerçekleşme olasılıkları ve gerçekleştiklerinde yaratacakları etkiler göz önüne alınarak risk analiz edilmektedir. İşletmeler için tespit edilen tehlike unsurları bir araya getirilerek risk matrisleri oluşturulmakta, matrisler ile hem genel risk oranı hem de önlem alma önceliği belirlenmektedir. MFL, PML, NLE gibi kayıp senaryoları oluşturularak maksimum ve beklenen kayıp oranları tespit edilmektedir.

Riskin Kontrol Altına Alınması

Risklerin öncelikli olarak ortadan kaldırılması, mümkün değil ise kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için mühendislik ve organizasyonel önlemler araştırılmakta, doğru, ekonomik ve gerçekçi reaktif ve proaktif çözüm önerileri sunulmaktadır.

İzleme ve Denetim

Riskin kontrol altına alınması aşamasında işletmeler ile paylaşılan önerilerin uygulama yöntemlerini inceleyerek denetim sürekliliğini sağlamaktadır. Yıllık veya yapılan değişikliklere göre anlık izleme ve denetim faaliyetleri ile süreklilik arz eden risk yönetimini gerçekleştirmektedir.

RİSK YÖNETİMİ

Risk yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda çalışmayı tamamlayan Ekol Risk ekibinin ana faaliyet alanını Ekol Hasar ekibinde olduğu gibi Ortadoğu, Avrupa ve Türki Devletler oluşturmaktadır.

Gerekli eğitim, sertifikasyon ve donanıma sahip uzman ekibi ile infilak/yangın, doğal afet, hırsızlık, sorumluluk gibi risklerin yanı sıra enerji, inşaat, makine imalat gibi sektörlere özgü riskleri inceleyerek riskin tespiti, risk analizi, risk yönetimi ile kabul edilebilir seviyedeki risklerin transfer edilebilirliği konusunda raporlama yaparak underwriter, broker, sigorta şirketleri ve sigortalılar ile bilgi paylaşımında bulunulmaktadır.

Risk Analizi & Risk Yönetimi
Yönetilen Sektörler
Risk yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda çalışmayı tamamlayan Ekol Risk ekibinin ana faaliyet alanını Ekol Hasar ekibinde olduğu gibi Ortadoğu, Avrupa ve Türki Devletler oluşturmaktadır
Hidroelektrik Santraller Güneş Enerji Santralleri Rüzgar Enerji Santralleri Jeotermal Enerji Santralleri Biyogaz Enerji Santralleri Termik Santraller Nükleer Enerji Santralleri gibi tüm enerji üretim santrallerind branşlaşmış uzman kadrosu ile ri yönetim hizmeti vermektedir.
Proje aşaması, inşaat süreci ve sonrasında proje ve uygulamaların tasarım, montaj gibi farklı yönlerden incelenmesi, risklerin tespiti ve gerekli önlemlerin alınması için çözüm üretmektedir. Yol / Köprü / Tünel İnşaatları Enerji Santralleri İnşaatı Demiryolu İnşaatları Su Yapıları AVM İnşaatları Endüstriyel Tesisler başta olmak üzere tüm inşaat projeleri ve yapılarda riskler analiz edilmektedir.
Afet sonrası hasar yönetiminde olduğu kadar, küresel ısınma sebebiyle farklılaşan katastrofik tehlikeler ve bunlara bağlı ortaya çıkan yeni risk unsurlarının saptanması ve analizi konularında da uzmanlaşmıştır. Deprem Sel – Su Baskını Kar – Fırtına Yer Kayması Tsunami gibi meydana geldiği anda bölgesel etki yaratan katastrofik tehlikelerin tespitine, modellemesine ve olası zararların azaltılmasına yönelik reel çözüm önerileri sunmaktadır.
Tekstil ,Ahşap, Plastik ve Kimyasal Yüksek riskli olarak tanımlanan tesislerin mevcut tehlikelerini belirleyerek, öncelik çalışanların can güvenliği ile iş sürekliliği olmak üzere, meydana gelmesi muhtemel fiziki hasarlar ve buna bağlı oluşan kar kaybı gibi her türlü dolaylı kaybın önlenmesi hedeflenmektedir. VdS ve NFPA gibi uluslararası standartlarla hakim sertifikalı uzman ekibimiz ile yerel yönetmelikler göz önünde bulundurularak, plastik, kimya, tekstil, ahşap, patlayıcı madde, kağıt imalatı gibi risk faktörünün yüksek olduğu işletmelerde risk analizi yapılmakta, belirlenen risklerin yönetilmesi konusunda hizmet sunulmaktadır.
EKOL; bölgenin yerel dinamiklerine hakim olması sebebiyle Terör / Sabotaj risklerinin yönetilmesi konusunda uzmanlık sağlamıştır. Türkiye ve Ortadoğu’ ya yatırım yapacak olan firmalara mevcut risklerin yönetilmesi konusunda rehberlik etmektedir.
Dolaylı kayıpların işletmeler üzerinde olumsuz etkisi oldukça yüksektir. Fiziki hasarın neticesi olan dolaylı kayıpların işletmelere verdiği zarar genellikle fiziki zararlardan daha yüksektir. Bunların arasında global tedarik zincirinin kırılması, pazar kaybı, marka değer kaybı gibi kayıplar yer almaktadır. Ekol risk ekibi tesislerdeki dar boğazları, tedarikçileri ve işletmelerin finansal yapılarını göz önüne alarak kapsamlı risk değerlendirmeleri ile olası kayıpların önüne geçmeyi hedeflemektedir.
Risk Bulteni
SİZLER İÇİN HAZIRLAMIŞ OLDUĞUMUZ YAZILARIMIZ